بازی آلمان و هلند (انتخابی یورو ۲۰۲۰، 15 شهریور)

آلمان
2 - 4
پایان
هلند

اتفاقات