بازی لیتوانی و اوکراین (انتخابی یورو ۲۰۲۰، 16 شهریور)