بازی اسکاتلند و بلژیک (انتخابی یورو ۲۰۲۰، 18 شهریور)

اسکاتلند
0 - 4
پایان
بلژیک