بازی فرانسه و اندورا (انتخابی یورو ۲۰۲۰، 19 شهریور)

فرانسه
3 - 0
پایان
اندورا

ویدیو‌های بازی فرانسه و اندورا

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی