بازی اوکراین و لیتوانی (انتخابی یورو ۲۰۲۰، 19 مهر)