بازی اندورا و ترکیه (انتخابی یورو ۲۰۲۰، 26 آبان)

اندورا
0 - 2
پایان
ترکیه