بازی تایلند و هند

تایلند
1 - 4
پایان
هند
پایان بازی
87′
پرونای هالدر گرمانپریت سینگ
80′
ججه للپخلوا هالیچالان نرزاری
79′
آدیساک کرایسورن سومانیا پوریسای
79′
پانسا همویبون
73′
چاناتیپ سونگکراسین سیروچ چاتونگ
68′
آنیرود تاپا اودانتا سینگ
58′
سانراوان دچمیتر کوراکود ویریادوسمیری
46′
سونیل چتری آشیک کورونیان
39′
سانراوان دچمیتر
33′
تیراسیل دانگدا تیراتون بونماتان
27′
سونیل چتری (پنالتی)
شروع بازی

بازیکنان ذخیره تایلند و هند

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی