بازی فلسطین و ایران

فلسطین
1 - 1
پایان
ایران
پایان بازی
50′
مهدی طارمی اشکان دژاگه
شروع بازی