بازی پاناتینایکوس و آ. ا. ک آتن (سوپر لیگ یونان، 12 آبان)

اتفاقات