بازی چادرملو اردکان و خوشه طلایی ساوه (جام آزادگان، 5 بهمن)

اتفاقات

ویدیو‌های بازی چادرملو اردکان و خوشه طلایی ساوه

صعود
سقوط