لیست بازی‌های ذوب آهن و نساجی مازندران

لیست بازی‌های رو در رو

شنبه، 25 مرداد 1399،هفته 29  |  لیگ برتر خلیج فارس
نساجی مازندران
20:45
ذوب آهن
دوشنبه، 18 آذر 1398،هفته 14  |  لیگ برتر خلیج فارس
ذوب آهن
2 - 0
پایان
نساجی مازندران
سه شنبه، 16 بهمن 1397،هفته 16  |  لیگ برتر خلیج فارس
ذوب آهن
0 - 0
پایان
نساجی مازندران
پنجشنبه، 4 مرداد 1397،هفته 1  |  لیگ برتر خلیج فارس
نساجی مازندران
0 - 1
پایان
ذوب آهن