لیست بازی‌های ذوب آهن و هوادار

لیست بازی‌های رو در رو

پنج‌شنبه، 17 اسفند 1402،هفته 19  |  لیگ برتر خلیج فارس
هوادار
2 - 2
پایان
ذوب آهن
چهارشنبه، 8 شهریور 1402،هفته 4  |  لیگ برتر خلیج فارس
ذوب آهن
0 - 0
پایان
هوادار
پنج‌شنبه، 28 اردیبهشت 1402،هفته 30  |  لیگ برتر خلیج فارس
ذوب آهن
3 - 3
پایان
هوادار
چهارشنبه، 14 دی 1401،هفته 15  |  لیگ برتر خلیج فارس
هوادار
1 - 0
پایان
ذوب آهن
شبکه ورزش
چهارشنبه، 14 اردیبهشت 1401،هفته 25  |  لیگ برتر خلیج فارس
هوادار
1 - 0
پایان
ذوب آهن
چهارشنبه، 24 آذر 1400،هفته 10  |  لیگ برتر خلیج فارس
ذوب آهن
0 - 1
پایان
هوادار