جام آزادگان

جام آزادگان

برنامه بازی‌ها

جمعه، 9 فروردین، هفته 29
کارون اروند خرمشهر
16:00
آلومینیوم اراک
جمعه، 9 فروردین، هفته 29
شهرداری تبریز
15:15
فجر سپاسی
جمعه، 9 فروردین، هفته 29
خونه به خونه
15:15
گل ریحان البرز
جمعه، 9 فروردین، هفته 29
قشقایی شیراز
15:15
نود ارومیه
جمعه، 9 فروردین، هفته 29
ملوان
15:15
بادران
جمعه، 9 فروردین، هفته 29
مس رفسنجان
15:15
شهرداری ماهشهر
جمعه، 9 فروردین، هفته 29
سرخپوشان پاکدشت
15:15
مس کرمان