صدا و سیما: دو سال است به تعهداتمان در موضوع حق پخش عمل کرده ایم

  • 3,484‌ نمایش
  • 8 نظر
  • فوتبالی

صدا و سیما در گزارشی مدعی شد که به همه تعهداتش درباره پرداخت حق پخش فوتبال عمل کرده است