گل لوکادیا برای سینسیناتی در لیگ آمریکا 2020-2021

  • 40,008‌ نمایش
  • 150 نظر
  • فوتبالی

لوکادیا در تیم سینسیناتی در لیگ آمیکا در فصل 2020-2021 موفق به ثمر رساندن دو گل شد