ورزش و مردم/ آیتم گلها و گلوله ها، یادی از 5300 شهید عرصه ورزش با علی مغانی عضو تحریریه ورزش و مردم

  • 1,064‌ نمایش
  • 9 نظر
  • فوتبالی

آیتم های برنامه ورزش و مردم شبکه یک سیما در چهاردهم مرداد ماه را در رسانه فوتبالی تماشا کنید