ورزش و مردم/ چیا فوادی: هیچ عرق ملی و تعاملی وجود ندارد - سهیل مهدی: هیچ مکاتبه ای با سازمان لیگ برای دیدارهای تیم امید انجام نشد

  • 1,710‌ نمایش
  • 13 نظر
  • فوتبالی

آیتم های برنامه ورزش و مردم شبکه یک سیما در چهاردهم مرداد ماه را در رسانه فوتبالی تماشا کنید