اختصاصی/ گفت و گو با مدیر تیم آلومینیوم در حاشیه کارگاه آموزشی معاونین اجرایی و مدیران تیم‌های لیگ برتر و لیگ دسته اول

  • 802‌ نمایش
  • 2 نظر
  • فوتبالی

گفت و گوی خبرنگاران با حمیدرضا امیدوار مدیر تیم آلومینیوم اراک در حاشیه کارگاه آموزشی معاونین اجرایی و مدیران تیم‌های لیگ برتر و لیگ دسته اول را مشاهده می کنید