فان/ آمار علم خشک و بی رحمی است!!

  • 10,968‌ نمایش
  • 118 نظر
  • فوتبالی

علاقه ویژه مهدی توتونچی مجری ورزشی شبکه های یک و ورزش سیما به جمله "آمار علم خشک و بی رحمی است! "