مدرس یوفا سرمربی صنعت نفت آبادان شد

  • 10,428‌ نمایش
  • 13 نظر
  • فوتبالی

رضا پرکاس مربی ایرانی ساکن در آلمان، به عنوان سرمربی جدید صنعت نفت آبادان انتخاب شد.