گزارشی از مشکلات سازه ای ورزشگاه تختی آبادان

  • 6,279‌ نمایش
  • 6 نظر
  • فوتبالی

گزارشی از نا ایمن بودن ورزشگاه تختی آبادان و مشکلات سازه ای این ورزشگاه