پشت صحنه عکاسی کالوین رمزی در لیورپول

  • 2,286‌ نمایش
  • 21 نظر
  • فوتبالی

کالوین رمزی مدافع راست 18 ساله آبردین اسکاتلند با قراردادی 6/5  میلیون یورویی به لیورپول پیوست