مهارت ها و حرکات تکنیکی پاتریک شیک

  • 1,929‌ نمایش
  • 6 نظر
  • فوتبالی

ویدئویی از گل ها و حرکات دیدنی پاتریک شیک ستاره تیم بایرلورکوزن در مستطیل سبز