خاطره مهدی پاشازاده از گریه هایش بعد از خط خوردن از تیم ملی

  • 3,498‌ نمایش
  • 11 نظر
  • فوتبالی

بخش هایی از برنامه بازم مثل همیشه با حضور مهدی پاشازاده از شبکه ورزش سیما