خاطرات امیرآبادی و بادامکی از دربی 75 و هت تریک ایمون زاید

  • 6,619‌ نمایش
  • 40 نظر
  • فوتبالی

گفت و گو با مهدی امیرآبادی، حسین بادامکی و تورج حق وردی درباره دیدار دربی امروز