اختصاصی/ آجرلو: درگیری فصل پیش بازیکنان استقلال در فرودگاه از طرف خبرنگارنماهای حریف بود!

  • 9,751‌ نمایش
  • 138 نظر
  • فوتبالی

آجرلو مدیرعامل استقلال مطرح کرد؛

درگیری فصل پیش بازیکنان استقلال در فرودگاه از طرف خبرنگارنماهای حریف بود!