شوت عبدی که از خط عبور کرد ولی داور اعتقادی به گل نداشت

  • 52,577‌ نمایش
  • 639 نظر
  • فوتبالی

شوت مهدی عبدی از خط دروازه صنعت نفت عبور کرد ولی داور  و کمک داور نتوانستند این صحنه را گل تشخیص بدهند