ارتباط با تاجیکستان و گفت و گو با محمد محمدی مدیر تیم ملی امید

  • 2,338‌ نمایش
  • 3 نظر
  • فوتبالی

گفت و گو با مدیر تیم ملی امید در آستانه دیدارهای این تیم در کشور تاجیکستان