کنایه سنگین مجری تلویزیونی به حبیب کاشانی مدیرعامل سابق پرسپولیس

  • 13,857‌ نمایش
  • 61 نظر
  • فوتبالی

کنایه مجری جنجالی صبح بخیر ایران شبکه یک سیما به حبیب کاشانی