اختصاصی/ بررسى صحبنه های بازی ایران - کره جنوبی توسط بنيادى فر و اكبريان در اتاق VAR ورزشگاه آزادی

  • 23,806‌ نمایش
  • 107 نظر
  • فوتبالی

بررسى گل كره جنوبى كه در موقعيت سالم به ثمر رسيده توسط موعد بنيادى فر و محمدرضا اكبريان در اتاق VAR ورزشگاه آزادی