درگذشتگان فوتبال ایران در سال 1399-1400

 • 4,231‌ نمایش
 • 11 نظر
 • فوتبالی

نگاهی به ورزشکاران و اهالی فوتبالی که در سال 1399 . 1400 از بین ما رفتند.

اختصاصی/ صحبت‌های ابراهیم شکوری در حاشيه مراسم یادبود زنده یاد مهرداد میناوند

 • 4,451‌ نمایش

اختصاصی/ صحبت‌های محمدرضا مهدوی در حاشيه مراسم یادبود زنده یاد مهرداد میناوند

 • 1,792‌ نمایش

اختصاصی/ صحبت‌های محمد پنجعلی در حاشيه مراسم یادبود زنده یاد مهرداد میناوند

 • 1,513‌ نمایش

اختصاصی/ صحبت‌های فریدون آسرایی در حاشيه مراسم یادبود زنده یاد مهرداد میناوند

 • 1,611‌ نمایش

اختصاصی/ صحبت‌های نادر فریاد‌شیران در حاشيه مراسم یادبود زنده یاد مهرداد میناوند

 • 1,042‌ نمایش

اختصاصی/ صحبت‌های محمد دلاوری مجری برنامه تهران 20 و مستندساز در حاشيه مراسم یادبود زنده یاد مهرداد میناوند با دوربین فوتبالی

 • 2,396‌ نمایش

اختصاصی/ صحبت های محمد دلاوری در مراسم رونمایی از مستند «آقای بیست و پنج»

 • 2,222‌ نمایش

اختصاصی/ صحبت های نادر فریادشیران در مراسم رونمایی از مستند «آقای بیست و پنج»

 • 1,364‌ نمایش

اختصاصی/ صحبت‌های فریدون آسرایی در مراسم یادبود مرحوم مهرداد میناوند

 • 1,943‌ نمایش