درگذشتگان فوتبال ایران در سال 1399-1400

 • 4,454‌ نمایش
 • 11 نظر
 • فوتبالی

نگاهی به ورزشکاران و اهالی فوتبالی که در سال 1399 . 1400 از بین ما رفتند.

چهل تیکه / اولین گل ادموند بزیک برای پرسپولیس و خاطراتش از مهرداد میناوند

 • 2,352‌ نمایش

گفتگو با میثم رضاپور مربی هوادار درباره مهرداد میناوند تا گل جنجالی هوادار مقابل پرسپولیس

 • 3,136‌ نمایش

شبهای فوتبالی / گفت و گو با مادر زنده یاد مهرداد میناوند

 • 4,544‌ نمایش

اختصاصی/ حضور تعدادی از هواداران پرسپولیس بر سر مزار مهرداد میناوند به مناسبت تولدش

 • 6,900‌ نمایش

اختصاصی/ صحبت‌های ابراهیم شکوری در حاشيه مراسم یادبود زنده یاد مهرداد میناوند

 • 4,543‌ نمایش

اختصاصی/ صحبت‌های محمدرضا مهدوی در حاشيه مراسم یادبود زنده یاد مهرداد میناوند

 • 1,901‌ نمایش

اختصاصی/ صحبت‌های محمد پنجعلی در حاشيه مراسم یادبود زنده یاد مهرداد میناوند

 • 1,601‌ نمایش

اختصاصی/ صحبت‌های فریدون آسرایی در حاشيه مراسم یادبود زنده یاد مهرداد میناوند

 • 1,685‌ نمایش

اختصاصی/ صحبت‌های نادر فریاد‌شیران در حاشيه مراسم یادبود زنده یاد مهرداد میناوند

 • 1,133‌ نمایش

اختصاصی/ صحبت‌های محمد دلاوری مجری برنامه تهران 20 و مستندساز در حاشيه مراسم یادبود زنده یاد مهرداد میناوند با دوربین فوتبالی

 • 2,550‌ نمایش