ضیا عربشاهی: دکتر دادکان بهترین گزینه برای مدیریت پرسپولیس است

  • 2,596‌ نمایش
  • 9 نظر
  • فوتبالی

گفت و گو با ضیا عربشاهی پیشکسوت پرسپولیس در برنامه سلام تهران شبکه پنج سیما