سنگ کاغذ قیچیِ بوفون در اردوی پارما

  • 25,711‌ نمایش
  • 139 نظر
  • فوتبالی

بوفون دروازه بان تیم پارما در اردوی این تیم با هم تیمی های خود بازی سنگ کاغذ قیچی انجام می دهد