فوتبال برتر / فریادشیران: در فضای مجازی 20 تا 30 نفر هستند که توسط آقایان تزریق مالی می شوند و همین افراد به آقای مظلومی فحاشی کردند ، من سالها با فساد مبارزه کردم بعد آقای عبدیان به من تهمت میزند که پول گرفتم

  • 8,486‌ نمایش
  • 34 نظر
  • فوتبالی

آیتم های برنامه فوتبال برتر شبکه سه سیما در پنجم مهر ماه را در رسانه فوتبالی تماشا کنید