فوتبال برتر / عبدیان عضو سابقه هیئت مدیره استقلال: کارگزار باشگاه اعلام کرده 90 میلیارد پرداخت کرده است اما اسناد باشگاه می گوید 68 میلیارد داده است

  • 5,335‌ نمایش
  • 16 نظر
  • فوتبالی

کارگزار پس از هر بازی به بازیکنان پاداش می داد اما در آخر گفتند این پاداش هم جز 90 میلیاردی است که کارگزار پرداخت کرده است