عصبانیت بازیکنان و کادر بشیکتاش از بالوتلی و خونسردی این بازیکن

  • 44,716‌ نمایش
  • 41 نظر
  • فوتبالی

بازیکنان وکادر فنی بشیکتاش پس از شادی گل بالوتلی مقابل مربی این تیم وارد درگیری با این بازیکن شدند که خونسردی بالوتلی جالب بود