ورزش و مردم / ثبات فنی رمز موفقیت پرسپولیس نسبت به استقلال

  • 10,201‌ نمایش
  • 17 نظر
  • فوتبالی

 ثبات فنی رمز موفقیت پرسپولیس نسبت به استقلال بی ثبات از هر نظر در آیتم علی مغانی عضو تحریریه ورزش و مردم