بازگشت هازارد ، کورتوا و والورده به تمرینات رئال مادرید

  • 8,010‌ نمایش
  • 21 نظر
  • فوتبالی

ادن هازارد ، والورده و کورتوا به تمرینات گروهی تیم فوتبال رئال مادرید بازگشتند