صحبتهای حسین شریفی سرپرست روابط عمومی فدراسیون فوتبال درباره بدهی فدراسیون فوتبال به شستا و انتقال مالکیت ساختمان فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس به شستا: شستا چهارمیلیارد تومان اضافه گرفته است و باید آن را به فدراسیون فوتبال پس بدهد!

  • 7,233‌ نمایش
  • 10 نظر
  • 1 ماه پیش‌
  • فوتبالی

صحبت های سرپرسا روابط عمومی فدراسیون فوتبال درباره انتقال مالکیت ساختمان باشگاه پرسپولیس به شستا