بررسی شایعه بازگشت شجاع خلیل زاده به پرسپولیس

  • 32,456‌ نمایش
  • 128 نظر
  • فوتبالی

بایگانی کردن شماره شجاع خلیل زاده برای بازگشت این بازیکن و اظهار نظر مجریان شبکه دوم سیما در این مورد