اختصاصی/ شاهين طاهرخانى بدون توافق و با ناراحتى محل ساختمان باشگاه پرسپولیس را ترك كرد‌.

  • 48,733‌ نمایش
  • 316 نظر
  • 5 ماه پیش‌
  • فوتبالی

شاهین طاهرخانی پس از مذاکره با مدیران پرسپولیس تهران باشگاه را ترک کرد