ساخت و سازهای پرشتاب ورزشگاه آزادی و کوچک تر شدن پارکینگ ها

  • 19,813‌ نمایش
  • 7 نظر
  • فوتبالی

تقسیم اراضی مجموعه ورزشی آزادی و ساخت و ساز پر شتاب در محوطه پارکینگ های این مجموعه