دادگان: فرهاد مجیدی گفت آقای قوه قضاییه بیایید ببینید در تلفن من چه اتفاقات مالی افتاده؛ چرا کسی پیگیری نکرد؟

  • 14,553‌ نمایش
  • 26 نظر
  • 2 ماه پیش‌
  • فوتبالی

محمد دادگان: فرهاد مجیدی گفت آقای قوه قضاییه بیایید ببینید در تلفن من چه اتفاقات مالی افتاده؛ چرا کسی پیگیری نکرد؟/ به آقای رویانیان گفتم یحیی آینده دار است اورا از سرمربیگری پرسپولیس برکنار نکن/ اگر زمان من ساختمان برای استقلال و پرسپولیس خریداری نمیشد الان باید مثل زمان علی پروین پشت ماشین لباس عوض می کردند!