مقایسه عملکرد لواندوفسکی و ورنر / جنگ برای آقای گلی بوندسلیگا

  • 3,419‌ نمایش
  • 8 نظر
  • 1 ماه پیش‌
  • فوتبالی

تیمو ورنر و روبرت لواندوفسکی گلزنان برتر بوندسلیگا هستند که برای آقای گلی می جنگند