لحظه باز شدن طبقه دوم نقش جهان و هجوم تماشاگران برای اولین بار (نمای پشت سکوها)

  • 7,884‌ نمایش
  • 32 نظر
  • ۳ ماه پیش‌
  • فوتبالی