لحظه باز شدن طبقه دوم نقش جهان و هجوم تماشاگران برای اولین بار (نمای پشت سکوها)

  • 7,785‌ نمایش
  • 32 نظر
  • ۱۱ روز پیش‌
  • فوتبالی