تیم Santos

هواداران: 14

برنامه بازی‌های Santos

اطلاعات تیم Santos

  • Brazil , تاسیس 1912

جدول رده‌بندی

در حال حاضر رقابت این تیم در دسترس نیست لطفا دوباره بعدا صفحه این تیم را مشاهده کنید

بازیکنان تیم Santos

هافبک‌های تیم Santos

Renyer
هافبک

Renyer

ملیت: Brazil
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
A. de Oliveira Nascimento
هافبک

A. de Oliveira Nascimento

ملیت: Brazil
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
L. Lourenço Andrade
هافبک

L. Lourenço Andrade

ملیت: Brazil
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
Y. Soteldo
هافبک

Y. Soteldo

ملیت: Venezuela
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
G. Cordeiro Pirani
هافبک

G. Cordeiro Pirani

ملیت: Brazil
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
V. Lourenco De Carvalho
هافبک

V. Lourenco De Carvalho

ملیت: Brazil
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
B. Marques Torres
هافبک

B. Marques Torres

ملیت: Brazil
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
M. Purcelo Blecha de Moraes
هافبک

M. Purcelo Blecha de Moraes

ملیت: Brazil
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
R. Alves Reis
هافبک

R. Alves Reis

ملیت: Brazil
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
L. Barbosa
هافبک

L. Barbosa

ملیت: Brazil
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
J. Coco Wagner
هافبک

J. Coco Wagner

ملیت: Brazil
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
F. Moraes Pileggi
هافبک

F. Moraes Pileggi

ملیت: Brazil
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
Sandry
هافبک

Sandry

ملیت: Brazil
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
F. de Carvalho
هافبک

F. de Carvalho

ملیت: Brazil
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
Jean Mota
هافبک

Jean Mota

ملیت: Brazil
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
Robinho
هافبک

Robinho

ملیت: Brazil
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
Guilherme Nunes
هافبک

Guilherme Nunes

ملیت: Brazil
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
Wagner
هافبک

Wagner

ملیت: Brazil
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
Alison
هافبک

Alison

ملیت: Brazil
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
Jobson
هافبک

Jobson

ملیت: Brazil
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
Ivonei
هافبک

Ivonei

ملیت: Brazil
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
Tailson
هافبک

Tailson

ملیت: Brazil
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
 آندرس ســانچز
هافبک

آندرس ســانچز

ملیت: Uruguay
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0