تیم توکیو

هواداران: 11,145

برنامه بازی‌های توکیو

چهارشنبه، 27 اسفند 1399، 13:30،هفته 5  |  جی لیگ
توکیو
3 - 2
پایان
شونان بلمار
یکشنبه، 24 اسفند 1399، 10:30،هفته 4  |  جی لیگ
اوئیتا ترینیتا
1 - 1
پایان
توکیو
چهارشنبه، 20 اسفند 1399، 13:30،هفته 3  |  جی لیگ
توکیو
2 - 3
پایان
ویسل کوبه
شنبه، 16 اسفند 1399، 09:30،هفته 2  |  جی لیگ
توکیو
3 - 2
پایان
سرزو اوساکا
شنبه، 9 اسفند 1399، 09:30،هفته 1  |  جی لیگ
اوراواردز
1 - 1
پایان
توکیو
شنبه، 28 فروردین 1400، 09:30،هفته 10  |  جی لیگ
آویسپا
1 - 0
پایان
توکیو
یکشنبه، 22 فروردین 1400، 09:30،هفته 9  |  جی لیگ
توکیو
2 - 4
پایان
کاوازاکی فرونتال
چهارشنبه، 18 فروردین 1400، 14:30،هفته 8  |  جی لیگ
توکیو
2 - 1
پایان
کونسادول ساپورو
شنبه، 14 فروردین 1400، 09:30،هفته 7  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
0 - 0
پایان
توکیو
یکشنبه، 1 فروردین 1400، 08:30،هفته 6  |  جی لیگ
توکیو
2 - 1
پایان
وگالتا سندای
شنبه، 25 اردیبهشت 1400، 11:30،هفته 14  |  جی لیگ
کاشیوا
0 - 4
پایان
توکیو
یکشنبه، 19 اردیبهشت 1400، 12:30،هفته 13  |  جی لیگ
کاشیما
3 - 0
پایان
توکیو
شنبه، 11 اردیبهشت 1400، 09:30،هفته 12  |  جی لیگ
توکیو
0 - 3
پایان
یوکوهاما مارینوس
شنبه، 4 اردیبهشت 1400، 09:30،هفته 11  |  جی لیگ
توکیو
1 - 2
پایان
ساگان توسو
شنبه، 29 خرداد 1400، 13:30،هفته 18  |  جی لیگ
یوکوهاما
0 - 1
پایان
توکیو
یکشنبه، 9 خرداد 1400، 09:30،هفته 17  |  جی لیگ
توکیو
0 - 0
پایان
سانفریس هیروشیما
چهارشنبه، 5 خرداد 1400، 14:30،هفته 16  |  جی لیگ
شیمیزو
3 - 0
پایان
توکیو
شنبه، 1 خرداد 1400، 14:30،هفته 15  |  جی لیگ
توکیو
1 - 0
پایان
گامبا اوساکا
چهارشنبه، 30 تیر 1400، 14:30،هفته 21  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
3 - 3
پایان
توکیو
یکشنبه، 20 تیر 1400، 14:30،هفته 22  |  جی لیگ
شونان بلمار
0 - 1
پایان
توکیو
یکشنبه، 6 تیر 1400، 14:30،هفته 20  |  جی لیگ
توکیو
3 - 0
پایان
اوئیتا ترینیتا
چهارشنبه، 2 تیر 1400، 14:30،هفته 19  |  جی لیگ
توکوشیما وورتیس
0 - 1
پایان
توکیو
شنبه، 30 مرداد 1400، 14:30،هفته 25  |  جی لیگ
گامبا اوساکا
0 - 0
پایان
توکیو
شنبه، 23 مرداد 1400، 09:30،هفته 24  |  جی لیگ
کونسادول ساپورو
3 - 2
پایان
توکیو
دوشنبه، 18 مرداد 1400، 14:30،هفته 23  |  جی لیگ
ساگان توسو
1 - 0
پایان
توکیو
چهارشنبه، 31 شهریور 1400، 14:30،هفته 32  |  جی لیگ
توکیو
1 - 1
پایان
ناگویا گرامپوس
شنبه، 27 شهریور 1400، 14:30،هفته 29  |  جی لیگ
توکیو
4 - 0
پایان
یوکوهاما
یکشنبه، 21 شهریور 1400، 14:30،هفته 28  |  جی لیگ
توکیو
0 - 1
پایان
کاشیوا
شنبه، 6 شهریور 1400، 13:30،هفته 27  |  جی لیگ
ویسل کوبه
0 - 1
پایان
توکیو
چهارشنبه، 3 شهریور 1400، 14:30،هفته 26  |  جی لیگ
وگالتا سندای
1 - 2
پایان
توکیو
شنبه، 10 مهر 1400، 12:30،هفته 31  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
1 - 0
پایان
توکیو
شنبه، 3 مهر 1400، 10:30،هفته 30  |  جی لیگ
توکیو
1 - 2
پایان
اوراواردز
شنبه، 29 آبان 1400، 09:30،هفته 36  |  جی لیگ
توکیو
0 - 2
پایان
توکوشیما وورتیس
شنبه، 15 آبان 1400، 11:30،هفته 35  |  جی لیگ
یوکوهاما مارینوس
8 - 0
پایان
توکیو
چهارشنبه، 12 آبان 1400، 09:30،هفته 34  |  جی لیگ
توکیو
4 - 0
پایان
شیمیزو
شنبه، 1 آبان 1400، 09:30،هفته 33  |  جی لیگ
توکیو
1 - 2
پایان
کاشیما
شنبه، 13 آذر 1400، 09:30،هفته 38  |  جی لیگ
توکیو
0 - 0
پایان
آویسپا
شنبه، 6 آذر 1400، 09:30،هفته 37  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
1 - 2
پایان
توکیو
جمعه، 29 بهمن 1400، 14:30،هفته 1  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
1 - 0
پایان
توکیو
شنبه، 28 اسفند 1400، 09:30،هفته 5  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
0 - 1
پایان
توکیو
شنبه، 21 اسفند 1400، 10:30،هفته 4  |  جی لیگ
توکیو
2 - 1
پایان
سانفریس هیروشیما
یکشنبه، 15 اسفند 1400، 11:30،هفته 3  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
0 - 1
پایان
توکیو
چهارشنبه، 31 فروردین 1401، 14:30،هفته 2  |  جی لیگ
توکیو
0 - 0
پایان
ناگویا گرامپوس
شنبه، 27 فروردین 1401، 08:30،هفته 9  |  جی لیگ
کونسادول ساپورو
0 - 0
پایان
توکیو
یکشنبه، 21 فروردین 1401، 09:30،هفته 8  |  جی لیگ
توکیو
0 - 0
پایان
اوراواردز
چهارشنبه، 17 فروردین 1401، 14:30،هفته 7  |  جی لیگ
توکیو
3 - 1
پایان
ویسل کوبه
شنبه، 13 فروردین 1401، 14:30،هفته 6  |  جی لیگ
یوکوهاما مارینوس
2 - 1
پایان
توکیو
شنبه، 31 اردیبهشت 1401، 10:30،هفته 14  |  جی لیگ
توکیو
0 - 0
پایان
کاشیوا
شنبه، 24 اردیبهشت 1401، 09:30،هفته 13  |  جی لیگ
جوبیلو ایواتا
2 - 1
پایان
توکیو
یکشنبه، 18 اردیبهشت 1401، 10:30،هفته 12  |  جی لیگ
توکیو
0 - 1
پایان
ساگان توسو
سه شنبه، 13 اردیبهشت 1401، 12:30،هفته 11  |  جی لیگ
آویسپا
5 - 1
پایان
توکیو
جمعه، 9 اردیبهشت 1401، 14:30،هفته 10  |  جی لیگ
توکیو
2 - 0
پایان
گامبا اوساکا
شنبه، 28 خرداد 1401، 13:30،هفته 17  |  جی لیگ
شونان بلمار
13:30
توکیو
یکشنبه، 8 خرداد 1401، 10:30،هفته 16  |  جی لیگ
توکیو
10:30
کاشیما
چهارشنبه، 4 خرداد 1401، 14:30،هفته 15  |  جی لیگ
شیمیزو
14:30
توکیو
یکشنبه، 26 تیر 1401، 13:30،هفته 22  |  جی لیگ
توکیو
13:30
جوبیلو ایواتا
یکشنبه، 19 تیر 1401، 14:30،هفته 21  |  جی لیگ
اوراواردز
14:30
توکیو
چهارشنبه، 15 تیر 1401، 14:30،هفته 20  |  جی لیگ
توکیو
14:30
کونسادول ساپورو
شنبه، 11 تیر 1401، 13:30،هفته 19  |  جی لیگ
توکیو
13:30
آویسپا
یکشنبه، 5 تیر 1401، 14:30،هفته 18  |  جی لیگ
ساگان توسو
14:30
توکیو
شنبه، 22 مرداد 1401، 14:30،هفته 25  |  جی لیگ
توکیو
14:30
سرزو اوساکا
یکشنبه، 16 مرداد 1401، 13:30،هفته 24  |  جی لیگ
توکیو
13:30
شیمیزو
شنبه، 8 مرداد 1401، 14:30،هفته 23  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
14:30
توکیو
شنبه، 26 شهریور 1401، 04:30،هفته 30  |  جی لیگ
توکیو
04:30
کیوتو سانگا
چهارشنبه، 23 شهریور 1401، 04:30،هفته 26  |  جی لیگ
ویسل کوبه
04:30
توکیو
شنبه، 19 شهریور 1401، 04:30،هفته 29  |  جی لیگ
گامبا اوساکا
04:30
توکیو
شنبه، 12 شهریور 1401، 04:30،هفته 28  |  جی لیگ
توکیو
04:30
یوکوهاما مارینوس
شنبه، 5 شهریور 1401، 14:30،هفته 27  |  جی لیگ
کاشیوا
14:30
توکیو
شنبه، 16 مهر 1401، 04:30،هفته 32  |  جی لیگ
توکیو
04:30
شونان بلمار
شنبه، 9 مهر 1401، 04:30،هفته 31  |  جی لیگ
کاشیما
04:30
توکیو
شنبه، 14 آبان 1401، 04:30،هفته 34  |  جی لیگ
توکیو
04:30
کاوازاکی فرونتال
شنبه، 7 آبان 1401، 04:30،هفته 33  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
04:30
توکیو

اطلاعات تیم توکیو

  • Japan , تاسیس 1935

جدول رده‌بندی بیشتر

8 کونسادول ساپورو 14 4 8 2 -313-1620
9 توکیو 14 5 4 5 -112-1319
10 آویسپا 14 4 6 4 211-918

آخرین اخبار تیم توکیو

ادامه حواشی مدافع ملی‌پوش بارسلونا؛ این‌بار دخالت در المپیک!

ادامه حواشی مدافع ملی‌پوش بارسلونا؛ این‌بار دخالت در المپیک!

پایگاه خبری فوتبالی - مطابق با آخرین گزارشات و اطلاعات منتشر شده در مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی کشور اسپانیا، مدافع ملی‌پوش و اسپانیایی آبی و اناری پوشان شهر بندری بارسلون به تازگی حواشی زیادی به وجود آورده است.به گزارش فوتبالی و به نقل از رسانه ال‌

10445
349
گزارش تسنیم/ والیبال ایران در سال ۱۴۰۰| آرمانی که به سرانجام نرسید

گزارش تسنیم/ والیبال ایران در سال ۱۴۰۰| آرمانی که به سرانجام نرسید

پایگاه خبری فوتبالی- وجدان داورزنی کاملاً راحت است که برای تیمش در سال ۱۴۰۰ با استخدام بهترین مربی جهان، سنگ تمام گذاشته اما در پایان، رؤیایی نقش بر آب نصیب والیبال ایران شد و طرحی بی‌سرانجام روی میز رئیس باقی ماند. به گزارش فوتبالی و به نقل از تسنیم

3307
127
مدال نقره بریتانیا در دوی المپیک توکیو پس گرفته شد

مدال نقره بریتانیا در دوی المپیک توکیو پس گرفته شد

پایگاه خبری فوتبالی- دادگاه عالی ورزش تایید کرد که نمونه سی جی اوجاه دونده بریتانیایی در توکیو ۲۰۲۰ حاوی دو ماده ممنوعه است و به همین خاطر مدال المپیک از او و تیم بریتانیا پس گرفته شد.به گزارش فوتبالی و به نقل از تایمز، پس از اینکه دادگاه داوری ورزش

3840
125
ساروی: انتظاری که از خودم در توکیو داشتم برآورده نشد/ قرار است در آمریکا کشتی بگیرم

ساروی: انتظاری که از خودم در توکیو داشتم برآورده نشد/ قرار است در ...

پایگاه خبری فوتبالی- قهرمان کشتی فرنگی جهان گفت: آن انتظاری که در المپیک از خودم داشتم در توکیو برآورده نشد. به گزارش فوتبالی، محمدهادی ساروی که میهمان برنامه امروز (2 بهمن) دایره طلایی بود با تبریک روز مادر به تمام مادران، درخصوص دو مسابقه‌ای که امس

2187
19
طنز ویدیوچک/ گم شدن نامه زمین دارنده مدال طلای پارالمپیک توکیو

طنز ویدیوچک/ گم شدن نامه زمین دارنده مدال طلای پارالمپیک توکیو

آیتم های برنامه طنز ویدیوچک در پنجشنبه بیست و سوم دی را در این بخش از رسانه فوتبالی تماشا کنید

6646
8
حمل پرچم ایران توسط صمد نیکخواه در المپیک در بین لحظات ورزشی برتر سال ۲۰۲۱

حمل پرچم ایران توسط صمد نیکخواه در المپیک در بین لحظات ورزشی برتر ...

پایگاه خبری فوتبالی- حمل پرچم کاروان ایران توسط کاپیتان تیم ملی بسکتبال در میان لحظه‌های برتر ورزشی سال ۲۰۲۱ قرار گرفت.به گزارش فوتبالی و به نقل از تسنیم، کنفدراسیون بسکتبال آسیا با شروع سال 2022 میلادی، 10 لحظه برتر سال 2021 را مورد توجه قرار داده ک

10095
107
دوومیدانی، ورزش اول در المپیک ۲۰۲۰ توکیو

دوومیدانی، ورزش اول در المپیک ۲۰۲۰ توکیو

پایگاه خبری فوتبالی- داده‌های آماری نشان می‌دهد که رشته دوومیدانی رتبه اول بین ورزش‌های حاضر در بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو را به خود اختصاص داده است.به گزارش فوتبالی، «سباستین کو» رئیس فدراسیون جهانی دوومیدانی فاش کرد که براساس داده‌های منتشر شده از

1580
10
اعلام هزینه میزبانی توکیو از المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰

اعلام هزینه میزبانی توکیو از المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰

پایگاه خبری فوتبالی- هزینه میزبانی توکیو از بازی‌های تابستانی المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۲ اعلام شد.به گزارش فوتبالی و به نقل از روزنامه یومیوری ژاپن، مجموع هزینه‌های توکیو برای میزبانی از المپیک و پارالمپیک تابستانی 2020 حدود 150 میلیارد ین معادل 1.3 میل

2913
36
تنها داور کشتی ایران در المپیک توکیو فقط ۵۰۰ یورو گرفت!

تنها داور کشتی ایران در المپیک توکیو فقط ۵۰۰ یورو گرفت!

پایگاه خبری فوتبالی- بر خلاف کشتی گیران ایران در المپیک توکیو که از جوایز میلیاردی برخوردار شدند، اما تنها داور المپیکی ایران حتی یک لوح تقدیر هم دریافت نکرد!به گزارش فوتبالی و به نقل از ایسنا، محمد مصلایی پور تنها داور کشتی ایران در المپیک توکیو با

5074
50
صالحی‌امیری: المپیک را با بحران پشت سر گذاشتیم

صالحی‌امیری: المپیک را با بحران پشت سر گذاشتیم

پایگاه خبری فوتبالی- رییس کمیته ملی المپیک گفت: المپیک را با بحران پشت سر گذاشتیم چرا که ١٨ ماه در شرایط سخت کرونا ورزشکاران خود را آماده اعزام کردیم.به گزارش فوتبالی، سیدرضا صالحی امیری روز سه شنبه در نشست هم اندیشی با خبرنگاران در محل آکادمی ملی ال

1402
70
ورزش و مردم/ اینفوگرافی آمار و ارقام کاروان ایران در المپیک 2020

ورزش و مردم/ اینفوگرافی آمار و ارقام کاروان ایران در المپیک 2020

آیتم های برنامه ورزش و مردم شبکه یک سیما در بیست و یکم آبان ماه را در رسانه فوتبالی مشاهده کنید

1464
4
اهدای جایزه به بهترین‌ها در المپیک ۲۰۲۰ توکیو/ ایران سهمی نداشت +تصاویر

اهدای جایزه به بهترین‌ها در المپیک ۲۰۲۰ توکیو/ ایران سهمی نداشت ...

پایگاه خبری فوتبالی- در نشست انجمن کمیته ملی المپیک کشورها به بهترین ورزشکاران و کشورها در المپیک توکیو جوایزی اهدا شد.به گزارش فوتبالی و به نقل از ایسنا، مجمع عمومی انجمن کمیته ملی المپیک کشورها در یونان در حال برگزاری است. از کمیته ملی المپیک ایران

5877
29
تجلیل از مدال‌آوران المپیک و پارالمپیک با حضور رئیس جمهور

تجلیل از مدال‌آوران المپیک و پارالمپیک با حضور رئیس جمهور

پایگاه خبری فوتبالی- مراسم تجلیل از مدال‌آوران المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو با حضور رئیس جمهور برگزار شد.به گزارش فوتبالی، مراسم تجلیل از مدال‌آوران ایران در بازی‌های المپیک و پارالمپیک 2020 توکیو بعدازظهر امروز (یکشنبه) در سالن 12 هزار نفری مجموعه

1632
19
سجادی در مراسم تقدیر از مدال آوران: بانوان ورزش ایران شگفتی‌ساز شدند/ در ورزشگاه‌ها را باز می‌کنیم

سجادی در مراسم تقدیر از مدال آوران: بانوان ورزش ایران شگفتی‌ساز ...

پایگاه خبری فوتبالی- وزیر ورزش و جوانان گزارشی از اقدامات صورت گرفته در ماههای اخیر را به رئیس جمهور ارائه کرد.به گزارش فوتبالی، سید حمید سجادی در آئین تجلیل از مدال آوران المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو و اهدای بازوبند پهلوانی سال ۱۴۰۰ که در سالن ١٢ ه

2530
37
تجلیل از مدال‌آوران المپیک و پارالمپیک با حضور رئیس جمهور

تجلیل از مدال‌آوران المپیک و پارالمپیک با حضور رئیس جمهور

پایگاه خبری فوتبالی- طی مراسمی که روز یکشنبه و در حضور رئیس جمهور برگزار خواهد شد از ۳۱ مدال‌آور ایران در بازی‌های المپیک و پارالمپیک توکیو با پرداخت پاداش مدال‌آوری آنها تقدیر خواهد شد.به گزارش فوتبالی و به نقل از مهر، تقدیر از مدال آوران سنتی است ک

3792
40
خط و نشان سرمربی جدید والیبال ژاپن برای المپیک ۲۰۲۴ پاریس

خط و نشان سرمربی جدید والیبال ژاپن برای المپیک ۲۰۲۴ پاریس

پایگاه خبری فوتبالی- سرمربی جدید والیبال ژاپن می گوید که می خواهد در المپیک پاریس بهتر از توکیو عمل کند.به گزارش فوتبالی، اتحادیه والیبال ژاپن پس از مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا، فیلیپ بلن سرمربی پیشین تیم ملی فرانسه را به‌ عنوان سرمربی جدید ژا

8039
74
یک دونده با ضربات چاقو به قتل رسید

یک دونده با ضربات چاقو به قتل رسید

پایگاه خبری فوتبالی- یک دونده ملی پوش که موفق شده بود 2 مدال برنز جهانی بدست آورد با ضربات چاقو به قتل رسید.به گزارش فوتبالی، بهترین دونده کشور کنیا و دارنده 2 مدال برنز جهان در بخش بانوان روز گذشته با ضربات چاقو به قتل رسید.اگنس تیروپ که در مسابقات

22763
142
اختصاصی/ صحبت های محمدرضا گرایی قهرمان کشتی فرنگی المپیک و جهان درباره شاهکارش در توکیو و اسلو

اختصاصی/ صحبت های محمدرضا گرایی قهرمان کشتی فرنگی المپیک و جهان ...

حاشیه های بازگشت کشتی گیران از نروژ را می توانید در رسانه فوتبالی دنبال کنید

4134
11
رضایی: ایرانی‌ها در پارالمپیک توکیو هیچ تخلفی نداشته‌اند

رضایی: ایرانی‌ها در پارالمپیک توکیو هیچ تخلفی نداشته‌اند

پایگاه خبری فوتبالی- سرپرست کاروان ایران در پارالمپیک توکیو، هرگونه تخلف ورزشکاران ایران در این رقابتها را رد و تاکید کرد: اگر تخلفی هم صورت گرفته، باید پزشکان کلاس بند بین المللی پاسخگو باشند، نه کمیته ملی پارالمپیک.به گزارش فوتبالی و به نقل از ایسن

2578
11
از طارمی و قایدی تا قهرمانی در توکیو/ پرنده‌ای که طلا شکار می‌کند

از طارمی و قایدی تا قهرمانی در توکیو/ پرنده‌ای که طلا شکار می‌کند

پایگاه خبری فوتبالی- قهرمان پارالمپیک توکیو که همشهری طارمی و قایدی است، این روزها طلا شکار می‌کند و افتخار بوشهری‌های محسوب می‌شود.به گزارش فوتبالی و به نقل از فارس، پارادوومیدانی کاران ایران آنقدر در پارالمپیک 2020 توکیو موفق بودند که هرچه از آنها

10923
53