تیم Liverpool U23

هواداران: 140

برنامه بازی‌های تیم Liverpool U23

اطلاعات تیم Liverpool U23

  • England

جدول رده‌بندی

در حال حاضر رقابت این تیم در دسترس نیست لطفا دوباره بعدا صفحه این تیم را مشاهده کنید

بازیکنان تیم Liverpool U23

هافبک‌های تیم Liverpool U23

I. Christie-Davies
هافبک

I. Christie-Davies

ملیت: Wales
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
D. Varesanovic
هافبک

D. Varesanovic

ملیت: Bosnia and Herzegovina
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
T. Hill
هافبک

T. Hill

ملیت: England
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
L. Stewart
هافبک

L. Stewart

ملیت: England
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
J. Bearne
هافبک

J. Bearne

ملیت: England
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
M. Ritaccio
هافبک

M. Ritaccio

ملیت: USA
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
C. Bradley
هافبک

C. Bradley

ملیت: Northern Ireland
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
Chirivella
هافبک

Chirivella

ملیت: Spain
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
A. Sharif
هافبک

A. Sharif

ملیت: England
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
L. Longstaff
هافبک

L. Longstaff

ملیت: England
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
جونز
هافبک

جونز

ملیت: England
گل‌‌ها: 1
پاس گل‌ها: 0
H. Kane
هافبک

H. Kane

ملیت: England
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
E. Dixon-Bonner
هافبک

E. Dixon-Bonner

ملیت: England
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
L. Coyle
هافبک

L. Coyle

ملیت: England
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
A. Lewis
هافبک

A. Lewis

ملیت: England
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
N. Williams
هافبک

N. Williams

ملیت: Wales
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
J. Cain
هافبک

J. Cain

ملیت: England
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
L. Clarkson
هافبک

L. Clarkson

ملیت: England
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0
O. Beck
هافبک

O. Beck

ملیت: Wales
گل‌‌ها: 0
پاس گل‌ها: 0