تیم ساگان توسو

هواداران: 1,508

برنامه بازی‌های ساگان توسو

شنبه، 29 بهمن 1401، 09:30،هفته 1  |  جی لیگ
ساگان توسو
1 - 5
پایان
شونان بلمار
شنبه، 27 اسفند 1401، 09:30،هفته 5  |  جی لیگ
ساگان توسو
0 - 1
پایان
ویسل کوبه
یکشنبه، 21 اسفند 1401، 08:30،هفته 4  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
2 - 1
پایان
ساگان توسو
شنبه، 13 اسفند 1401، 09:30،هفته 3  |  جی لیگ
ساگان توسو
1 - 0
پایان
ناگویا گرامپوس
شنبه، 6 اسفند 1401، 09:30،هفته 2  |  جی لیگ
گامبا اوساکا
1 - 1
پایان
ساگان توسو
شنبه، 26 فروردین 1402، 09:30،هفته 8  |  جی لیگ
ساگان توسو
1 - 1
پایان
کاشیوا
یکشنبه، 20 فروردین 1402، 08:30،هفته 7  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
1 - 0
پایان
ساگان توسو
شنبه، 12 فروردین 1402، 09:30،هفته 6  |  جی لیگ
ساگان توسو
1 - 0
پایان
توکیو
شنبه، 30 اردیبهشت 1402، 11:30،هفته 14  |  جی لیگ
ساگان توسو
2 - 0
پایان
آلبیرکس نیگاتا
یکشنبه، 24 اردیبهشت 1402، 08:00،هفته 13  |  جی لیگ
آویسپا
0 - 0
پایان
ساگان توسو
چهارشنبه، 20 اردیبهشت 1402، 14:00،هفته 10  |  جی لیگ
اوراواردز
0 - 2
پایان
ساگان توسو
یکشنبه، 17 اردیبهشت 1402، 09:30،هفته 12  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
1 - 0
پایان
ساگان توسو
چهارشنبه، 13 اردیبهشت 1402، 09:30،هفته 11  |  جی لیگ
ساگان توسو
1 - 3
پایان
یوکوهاما مارینوس
یکشنبه، 3 اردیبهشت 1402، 08:30،هفته 9  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
2 - 3
پایان
ساگان توسو
شنبه، 20 خرداد 1402، 13:30،هفته 17  |  جی لیگ
ساگان توسو
1 - 1
پایان
کونسادول ساپورو
شنبه، 13 خرداد 1402، 13:00،هفته 16  |  جی لیگ
یوکوهاما
1 - 2
پایان
ساگان توسو
شنبه، 6 خرداد 1402، 11:30،هفته 15  |  جی لیگ
ساگان توسو
2 - 2
پایان
کاشیما
یکشنبه، 25 تیر 1402، 13:30،هفته 21  |  جی لیگ
ویسل کوبه
2 - 1
پایان
ساگان توسو
شنبه، 17 تیر 1402، 14:00،هفته 20  |  جی لیگ
ساگان توسو
2 - 1
پایان
سرزو اوساکا
شنبه، 10 تیر 1402، 13:30،هفته 19  |  جی لیگ
ساگان توسو
1 - 2
پایان
اوراواردز
شنبه، 3 تیر 1402، 13:30،هفته 18  |  جی لیگ
شونان بلمار
0 - 6
پایان
ساگان توسو
شنبه، 28 مرداد 1402، 12:30،هفته 24  |  جی لیگ
کاشیما
2 - 1
پایان
ساگان توسو
شنبه، 21 مرداد 1402، 08:30،هفته 23  |  جی لیگ
کونسادول ساپورو
1 - 1
پایان
ساگان توسو
یکشنبه، 15 مرداد 1402، 13:30،هفته 22  |  جی لیگ
ساگان توسو
0 - 1
پایان
آویسپا
جمعه، 24 شهریور 1402، 13:30،هفته 27  |  جی لیگ
یوکوهاما مارینوس
1 - 1
پایان
ساگان توسو
شنبه، 11 شهریور 1402، 13:30،هفته 26  |  جی لیگ
ساگان توسو
0 - 2
پایان
سانفریس هیروشیما
شنبه، 4 شهریور 1402، 13:30،هفته 25  |  جی لیگ
ساگان توسو
1 - 1
پایان
گامبا اوساکا
شنبه، 29 مهر 1402، 07:30،هفته 30  |  جی لیگ
آلبیرکس نیگاتا
1 - 1
پایان
ساگان توسو
شنبه، 8 مهر 1402، 13:30،هفته 29  |  جی لیگ
ساگان توسو
3 - 2
پایان
کیوتو سانگا
شنبه، 1 مهر 1402، 09:30،هفته 28  |  جی لیگ
توکیو
3 - 2
پایان
ساگان توسو
شنبه، 20 آبان 1402، 09:30،هفته 32  |  جی لیگ
ساگان توسو
1 - 3
پایان
یوکوهاما
جمعه، 5 آبان 1402، 13:30،هفته 31  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
1 - 1
پایان
ساگان توسو
یکشنبه، 12 آذر 1402، 08:30،هفته 34  |  جی لیگ
ساگان توسو
0 - 1
پایان
کاوازاکی فرونتال
شنبه، 4 آذر 1402، 08:30،هفته 33  |  جی لیگ
کاشیوا
2 - 2
پایان
ساگان توسو
شنبه، 26 اسفند 1402، 09:30،هفته 4  |  جی لیگ
ساگان توسو
0 - 2
پایان
سرزو اوساکا
شنبه، 19 اسفند 1402، 09:30،هفته 3  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
4 - 0
پایان
ساگان توسو
شنبه، 12 اسفند 1402، 08:30،هفته 2  |  جی لیگ
ساگان توسو
4 - 0
پایان
کونسادول ساپورو
شنبه، 5 اسفند 1402، 08:30،هفته 1  |  جی لیگ
ساگان توسو
1 - 2
پایان
آلبیرکس نیگاتا
یکشنبه، 26 فروردین 1403، 09:30،هفته 8  |  جی لیگ
گامبا اوساکا
2 - 1
پایان
ساگان توسو
یکشنبه، 19 فروردین 1403، 09:30،هفته 7  |  جی لیگ
اوراواردز
3 - 0
پایان
ساگان توسو
چهارشنبه، 15 فروردین 1403، 13:30،هفته 6  |  جی لیگ
ساگان توسو
0 - 0
پایان
ویسل کوبه
شنبه، 11 فروردین 1403، 09:30،هفته 5  |  جی لیگ
ماچیدا زلویا
3 - 1
پایان
ساگان توسو
شنبه، 29 اردیبهشت 1403، 13:30،هفته 15  |  جی لیگ
ساگان توسو
0 - 2
پایان
ناگویا گرامپوس
چهارشنبه، 26 اردیبهشت 1403، 13:30،هفته 14  |  جی لیگ
ساگان توسو
5 - 2
پایان
کاوازاکی فرونتال
شنبه، 22 اردیبهشت 1403، 08:30،هفته 13  |  جی لیگ
جوبیلو ایواتا
0 - 3
پایان
ساگان توسو
دوشنبه، 17 اردیبهشت 1403، 10:30،هفته 12  |  جی لیگ
شونان بلمار
2 - 1
پایان
ساگان توسو
جمعه، 14 اردیبهشت 1403، 09:30،هفته 11  |  جی لیگ
ساگان توسو
0 - 2
پایان
توکیو وردی
یکشنبه، 9 اردیبهشت 1403، 09:30،هفته 10  |  جی لیگ
کاشیوا
1 - 1
پایان
ساگان توسو
شنبه، 1 اردیبهشت 1403، 08:30،هفته 9  |  جی لیگ
ساگان توسو
4 - 2
پایان
کاشیما
یکشنبه، 27 خرداد 1403، 10:00،هفته 18  |  جی لیگ
آویسپا
2 - 0
پایان
ساگان توسو
جمعه، 11 خرداد 1403، 13:30،هفته 17  |  جی لیگ
ساگان توسو
0 - 1
پایان
توکیو
یکشنبه، 31 تیر 1403، 13:30،هفته 24  |  جی لیگ
ساگان توسو
13:30
سانفریس هیروشیما
یکشنبه، 24 تیر 1403، 13:30،هفته 23  |  جی لیگ
ساگان توسو
13:30
گامبا اوساکا
شنبه، 16 تیر 1403، 13:00،هفته 22  |  جی لیگ
آلبیرکس نیگاتا
13:00
ساگان توسو
چهارشنبه، 13 تیر 1403، 13:30،هفته 16  |  جی لیگ
یوکوهاما مارینوس
13:30
ساگان توسو
یکشنبه، 10 تیر 1403، 13:30،هفته 21  |  جی لیگ
ساگان توسو
13:30
کاشیوا
چهارشنبه، 6 تیر 1403، 13:30،هفته 20  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
13:30
ساگان توسو
شنبه، 2 تیر 1403، 13:30،هفته 19  |  جی لیگ
ساگان توسو
13:30
کیوتو سانگا
جمعه، 26 مرداد 1403، 14:00،هفته 27  |  جی لیگ
کونسادول ساپورو
14:00
ساگان توسو
یکشنبه، 21 مرداد 1403، 13:30،هفته 26  |  جی لیگ
ساگان توسو
13:30
اوراواردز
چهارشنبه، 17 مرداد 1403، 13:30،هفته 25  |  جی لیگ
کاشیما
13:30
ساگان توسو
شنبه، 31 شهریور 1403،هفته 31  |  جی لیگ
توکیو وردی
نامشخص
ساگان توسو
شنبه، 24 شهریور 1403،هفته 30  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
نامشخص
ساگان توسو
شنبه، 10 شهریور 1403، 13:30،هفته 29  |  جی لیگ
ساگان توسو
13:30
شونان بلمار
یکشنبه، 4 شهریور 1403، 13:30،هفته 28  |  جی لیگ
ویسل کوبه
13:30
ساگان توسو
شنبه، 28 مهر 1403،هفته 34  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
نامشخص
ساگان توسو
شنبه، 14 مهر 1403،هفته 33  |  جی لیگ
توکیو
نامشخص
ساگان توسو
شنبه، 7 مهر 1403،هفته 32  |  جی لیگ
ساگان توسو
نامشخص
آویسپا
شنبه، 19 آبان 1403،هفته 36  |  جی لیگ
ساگان توسو
نامشخص
یوکوهاما مارینوس
یکشنبه، 13 آبان 1403،هفته 35  |  جی لیگ
ساگان توسو
نامشخص
ماچیدا زلویا
یکشنبه، 18 آذر 1403،هفته 38  |  جی لیگ
ساگان توسو
نامشخص
جوبیلو ایواتا
شنبه، 10 آذر 1403،هفته 37  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
نامشخص
ساگان توسو

اطلاعات تیم ساگان توسو

  • Japan , تاسیس 1987

جدول رده‌بندی بیشتر

17 شونان بلمار 18 3 6 9 -924-3315
18 یوکوهاما 34 7 8 19 -2731-5829
18 ساگان توسو 17 4 2 11 -921-3014
19 کیوتو سانگا 18 3 5 10 -1615-3114